Shapen en Blushen

Shapen en blushen zijn vooral bruikbare technieken om een gezicht te vormen. Door het shapen wordt de gewenst vorm van het gezicht gecreëerd. Blushen geeft een gezicht kleur. De gewenste vorm van een gezicht is een gezicht waarin zoveel mogelijk sprake is van symmetrie. Vaak wordt een meer ovale vorm gezien als schoonheidsideaal. Door te shapen kunnen minder mooie vormen van het gezicht verdoezeld worden. Daarbij wordt continu gestreefd naar egaalheid en naar een accentueren van mooie onderdelen van het gezicht.

Het principe dat wordt gehanteerd bij het shapen, is het het gebruik van donker en licht zoals dat ook in de teken- en schilderkunst wordt gebruikt: donker vormt en licht brengt naar voren.

Door het zetten van een schaduwzone op de huid verplaatst de aandacht zich als het ware van de schaduwzone naar de lichte zone.

Hierdoor verandert ogenschijnlijk het reliëf van het gezicht en ontstaat een diepte-effect. Door steeds een schaduw te zetten op gedeeltes van het gezicht waar  minder aandacht naar moet uitgaan, verschuift de aandacht naar delen van het gezicht die vormbepalend zijn en bijdragen aan de symmetrie. Shapen is dus niets meer dan het zetten van schaduwen op de juiste plek en in de juiste vorm en hoeveelheid. Daarom wordt bij shapen alleen gebruik gemaakt van matte kleuren, die bij voorkeur net een tint donkerder zijn dan de basiskleur.

Blushen is bedoeld voor het aanbrengen van kleur in het gezicht om zo de gewenste uitstraling te creëren. Door de aangebrachte foundation heeft het gezicht een egale, vaak bleke kleur gekregen. Met behulp van blushen kan het gezicht de gewenste kleur worden gegeven. Voor het blushen worden vooral kleuren gebruikt die wat meer opvallen ten opzichte van de basiskleur, bijvoorbeeld meer roze, rood, zalm of roestbruin. Het gebruik van glansproducten komt bij blushen veel voor.

Voor een zo mooi mogelijk effect wordt begonnen met shapen en wordt daarna de blush opgebracht. 

Zowel bij shapen als bij blushen wordt altijd in horizontale richting gewerkt. Verticale lijnen in het gezicht zijn altijd negatief.

Belangrijk is ook dat zowel bij shapen als blushen van buiten naar binnen wordt gewerkt: dus van de haargrens richting de neus. Hierdoor kan het gebruikte shapeproduct beter vervagen en wordt het als ware in het niets uitgeveegd. Het effect van die werkwijze oogt zachter en daardoor natuurlijker.
Als van binnen naar buiten wordt gewerkt, ontstaat een vlekkerig beeld dat moeilijk tot niet te vervagen is.

Shapen gebeurt bij voorkeur in halve maanvormige bewegingen. Shapen op de wang met als doel het jukbeen meer accent te geven, begint bij het ‘ tutteltje’ van het oor en wordt met een vegende beweging in een halve maanvorm opgebracht in de richting van de neus. Als de schaduw in de gewenste vorm is gezet, is het van belang de overgang naar de omgeving wat te vervagen, zodat een zo natuurlijk mogelijk effect wordt gecreëerd.

Voor shapen zijn speciale kwasten op de markt. Zie onze uitgebreide selectie penselen en kwasten.

Voor het aanbrengen van blush wordt gebruik gemaakt van een speciale rougekwast. Deze kwast is rond van vorm en bevat veel haren. Ook bij blushen wordt van buiten naar binnen en in horizontale richting gewerkt. Bij blushen gaat het niet om het aanbrengen van veel kleur, maar om het aanbrengen van kleur op de juiste plek.