Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze internetsite wordt door World of Beauty met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd worden voorkomen.

De internetsite van World of Beauty bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere internetsites die niet door World of Beauty worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroep van World of Beauty.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze internetsite en op de lay out en vormgeving van deze internetsite rusten bij World of Beauty en/of haar licentiegevers. De informatie op de internetsite is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze internetsite voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van World of Beauty niet toegestaan.

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze internetsite is toegestaan, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van World of Beauty slecht verdraagt met de naam en reputatie van World of Beauty, haar diensten, producten of de inhoud van deze internetsite.