Voorwaarden cadeaubonnen

In aanvulling op onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze cadeaubonvoorwaarden van toepassing op door World of Beauty B.V. uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een World of Beauty cadeaubon aanvaardt u deze cadeaubonvoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door World of Beauty uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen, papierencadeaubonnen en als cadeaukaarten) (hierna gezamenlijk: “Cadeaubonnen”) die worden verkocht door World of Beauty en door World of Beauty aangewezen derde partijen.

2. Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere Cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. U dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan World of Beauty te worden verstrekt. World of Beauty behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door World of Beauty of een door World of Beauty  aangewezen derde partij aan u is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. Indien een Cadeaubon bij een derde partij is gekocht, dient u de kassabon en het opwaardeerbewijs zorgvuldig te bewaren en op verzoek aan World of Beauty te overleggen.

3. Om een Cadeaubon te gebruiken dient u de door u geselecteerde producten in het "winkelwagentje" / de "shoppingbag" te plaatsen. Tijdens het betaalproces selecteert u vervolgens als betaalmethode "cadeaubon" en vult u de exacte code in.

4. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de Cadeaubonnen/of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere Cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt.

5. Cadeaubonnen uitgegeven door World of Beauty en/of door World of Beauty aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen via www.worldofbeauty.nl

6. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.

7. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

8. De restwaarde van de Cadeaubon kan worden gebruikt voor volgende bestellingen. Deze waarde is zichtbaar in het account van de gebruiker. De restwaarde is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden gebruikt vanaf hetzelfde account als waar het eerste gebruik van de Cadeaubon plaats heeft gevonden en gedurende de geldigheidsduur van de Cadeaubon.

9. Shoptegoed bonnen en promotionele cadeaubonnen zijn niet in combinatie met elkaar inwisselbaar.

Klik hier om de Voorwaarden Cadeaubonnen als PDF te bekijken.